skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SMC CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SMC CƠ KHÍ CHÍNH XÁC Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư TM SMC Vốn đầu tư: 100 tỷ vnd Tổng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại…

DỰ ÁN NHÀ MÁY THÉP SMC BRVT

DỰ ÁN XÂY MỚI NHÀ MÁY THÉP SMC BR-VT Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư TM SMC  Vốn đầu tư: 100 tỷ vnd Tổng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tradeco Khởi…
Back To Top