skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DPL KHU CÔNG NGHIỆP LỘC AN BÌNH SƠN 2

Theo khảo sát của Công ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE), thuộc tập đoàn kinh doanh dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới CBRE Group, Inc thì đến hết quý III-2020, giá thuê đất công nghiệp tại…
Back To Top