skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY HORY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 3

NHÀ MÁY HORY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 3 Chủ sở hữu              CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM Nhà thầu chính        Công ty TNHH Daiwa House Việt Nam Địa chỉ     …