skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN P&G GARNET BẾN CÁT

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ MÁY P&G GARNET BẾN CÁT Hình ảnh tại lễ khởi công sáng ngày 29/04/2021 Chủ đầu tư: Procter & Gamble Company (P&G) là một công ty đa quốc gia về hàng tiêu…

NHÀ MÁY SKM VIỆT NAM MỞ RỘNG

Tradeco tự hào đồng hành cùng doanh nghiệp hàng đầu 100% vốn từ Nhật Bản với những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật xây dựng tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Nam…
Back To Top