skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI XE Ô TÔ NYK

Chủ sở hữu | NYK Việt Nam
Nhà thầu chính | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | TPHCM
Quy mô xây dựng | Bãi chứa xe ô tô 20.000m2
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top