skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN LONG ĐỨC

Chủ sở hữu : Công ty TNHH đầu tư Long Đức
Nhà thầu chính : Công ty TNHH Kobelco Eco-solutions Việt Nam
Địa chỉ : KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
Quy mô xây dựng : Tổng thầu gói B. Trạm xử lý 17.000 m3, bao gồm bể lắng, bể hiếu khí, bể keo tụ, nhà điều hành, nhà bảo vệ, hệ thống thoát nước, nước thải.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top