skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Chủ đầu tư | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN)
Nhà thầu chính | Công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC)
Địa chỉ | Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Quy mô xây dựng Kho chứa than với diện tích 70.000m2, Nhà thổi xỉ & hệ thống khử lưu huỳnh FGD
Đơn vị thi công | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top