skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


 

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN – KCN LONG HẬU (UNIFOOD)

Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Long Hậu
Nhà thầu chính | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | Khu công nghiệp Long Hậu, Long An
Quy mô xây dựng | Nhà xưởng, văn phòng diện tích sàn hơn 2000 m2
Đơn vị thi công | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top