skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY NIPRO VIỆT NAM

Chủ sở hữu | Tập đoàn Nipro Việt Nam
Nhà thầu chính | Công ty Fujita Corporation
Địa chỉ | Khu công nghệ cao Q9
Quy mô xây dựng | Nhà xưởng 3 tầng x 43.000m2, sàn cáp dự ứng lực
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO