skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ XƯỞNG SANWA KAKO

Chủ sở hữu | Tập đoàn Sanwa Kako
Nhà thầu chính | Công ty Daiwahouse Việt Nam
Địa chỉ | Khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai
Quy mô xây dựng | 1ha, nhà xưởng + văn phòng hai tầng, 6600m2 sàn xây dựng
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top