skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YEGIN (VIỆT NAM)

Chủ sở hữu Tập đoàn Yegin – Đài Loan
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Long Giang, Tiền Giang
Quy mô xây dựng : 28.600 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top