skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ XE CÔNG NHÂN 2 TẦNG DONA PACIFIC

Chủ đầu tư | Công Ty TNHH Dona Pacific Việt Nam
Nhà thầu chính | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | Khu công nghiệp Sông Mây, Đồng Nai
Quy mô xây dựng | Nhà xe công nhân 2 tầng bằng kết cấu thép với quy mô hơn 8000m2 sàn xây dựng
Đơn vị thi công | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top