skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


XÂY MỚI NHÀ XƯỞNG F4a, F4b, F5a, F5b VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

– NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH

Chủ đầu tư | Công Ty TNHH GIÀY Đồng Nai Việt Vinh
Nhà thầu chính | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | Khu công nghiệp Sông Mây, Đồng Nai
Quy mô xây dựng | Xây mới nhà xưởng F4A, F4B, F5A, F5B + văn phòng 2 tầng: 26.000 m2 sàn
Đơn vị thi công | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top