skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHÁNH DƯƠNG

Chủ sở hữu |  Nhà máy giấy Chánh Dương
Nhà thầu chính |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | KCN Mỹ Phước 1 – Bình Dương
Quy mô xây dựng | 20.000 m/ngày 
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top