skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY VSL VIỆT NAM

Chủ sở hữu : Công ty TNHH VSL Việt Nam
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai
Quy mô xây dựng : Nhà xưởng và nhà văn phòng 2 tầng
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO