skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY TONE VIỆT NAM

Chủ sở hữu Tập đoàn TONE – Nhật Bản
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
Quy mô xây dựng : Bao gồm một nhà xưởng chính khoảng 3.000 m2, nhà văn phòng và nhà căn tin diện tích khoảng 1.000 m2, các hạng mục phụ trợ khác như nhà bảo vệ, nhà bơm, nhà điện, kho rác, nhà xe 2,4 bánh hạ tầng… Tiến độ thi công dự kiến trong vòng : 6.5 tháng.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top