skip to Main Content
088 823 25 27 (Sales Department) info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY THỦY SẢN BÌNH CHÁNH

Chủ sở hữu : Seaspimex
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Quy mô xây dựng : 35.000 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO