skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY TẤM FIBER CEMENT HIỆP PHÚ

Chủ sở hữu   |
   Công Ty Cổ Phần Hiệp Phú
Nhà thầu chính   |
    Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ   |
   KCN Long Hậu – Long An
Quy mô xây dựng   |
   20.000 m2.
Đơn vị thi công   |
 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top