skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT MÌ & THỨC ĂN GIA SÚC, THỦY SẢN UNI-PRESIDENT

Chủ sở hữu Tập đoàn Uni-President – Đài Loan
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ KCN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương
Quy mô xây dựng : 90.000 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top