skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


XÂY DỰNG HÀNG RÀO NHÀ MÁY SHENZHOU VIỆT NAM

Chủ sở hữu : Công ty TNHH Shenzhou Việt Nam
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Phước Đông, Tây Ninh
Quy mô xây dựng : Hàng rào xung quanh dự án dài 3700m.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top