skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN GROBEST

Chủ sở hữu : Tập đoàn Grobest
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai
Quy mô xây dựng : 22.000 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top