skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN GL CABLES

Chủ đầu tư           
  CÔNG TY TNHH GL CABLES
Nhà thầu chính     
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ                   
  KCN Châu Đức, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô xây dựng
  Diện tích xây dựng 3776.6 m2
Đơn vị thi công    
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

Back To Top