skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG LUYỆN – NHÀ MÁY LỐP XE SAILUN VIỆT NAM

Chủ sở hữu : Công ty TNHH lốp xe Sailun Việt Nam
Nhà thầu chính : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Phước Đông, Tây Ninh

 

Back To Top