skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP XE SAILUN VIỆT NAM

Kho thành phẩm và trạm tiếp nhận số 3

Chủ sở hữu   |   Tập đoàn Sailun – Trung Quốc
Nhà thầu chính   |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ   |  KCN Phước Đông, Tây Ninh
Quy mô xây dựng   |
 Kho thành phẩm 35.000 m2, trạm tiếp nhận 4.000 m2.
Đơn vị thi công   |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top