skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY LOCK&LOCK GLASS

Chủ sở hữu : Tập đoàn Lock & Lock – Hàn Quốc
Nhà thầu chính SW Construction
Địa chỉ KCN Mỹ Xuân A2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô xây dựng : 29.500 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top