skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN NHÀ MÁY GIÀY FULUH – XƯỞNG F7

Chủ sở hữu : Công ty TNHH giày Fuluh Việt Nam
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : Cần Giuộc, Long An
Quy mô xây dựng : Nhà xưởng 7.000 m2, san lấp và hạ tầng kỹ thuật.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top