skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD 2

Chủ sở hữu Tập đoàn Phong Thái – Đài Loan
Nhà thầu chính
Địa chỉ : KCN Xuân Lộc, Đồng Nai
Quy mô xây dựng : 180.000 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top