skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 3 (DS3)

Chủ sở hữu : Công ty TNHH Dona Standard Việt Nam – Tập đoàn Fengtay
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Xuân Lộc, Đồng Nai
Quy mô xây dựng : Diện tích 200.000 m 2. Bao gồm: 5 nhà xưởng, 2 nhà kho, nhà văn phòng, nhà chuyên gia, hàng rào trong ngoài và nhiều hạng mục phụ trợ khác với tổng diện tích xây dựng hơn 90,000 m 2. Dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 10 tháng.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top