skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN NHÀ MÁY GIÀY CHINGLUH – KCN THUẬN ĐẠO

Chủ sở hữu Tập đoàn Ching Luh – Đài Loan
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
Quy mô xây dựng : 830.000 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top