skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY HÓA CHẤT FUJI VIỆT NAM

Chủ sở hữu : Công ty TNHH hóa chất Fuji Việt Nam
Nhà thầu chính : Công ty TNHH Daiwahouse Việt Nam
Địa chỉ : KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Quy mô xây dựng : Diện tích 10.000 m2. Nhà xưởng 1.220 m2, văn phòng 375 m2, hệ thống đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, phòng điện, trạm đặt máy biến áp và các hạng mục phụ khác.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top