skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY E-TOP VIỆT NAM

Chủ sở hữu : Công ty TNHH E-TOP Việt Nam
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Mỹ Xuân, Bà Rịa, Vũng Tàu
Quy mô xây dựng : Diện tích 25.350 m. Nhà xưởng, văn phòng, nhà xe và các hạng mục phụ trợ khác.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top