skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY E-TOP VIỆT NAM

Chủ sở hữu | Công ty TNHH E-TOP Việt Nam
Nhà thầu chính |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | KCN Tiến Hùng, Bà Rịa, Vũng Tàu
Quy mô xây dựng | Diện tích 11ha, gồm 5 Nhà xưởng, khu văn phòng, nhà xe và các hạng mục phụ trợ khác.
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top