skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY DỆT GAIN LUCKY VIỆT NAM

Chủ sở hữu Tập đoàn Shenzhou – Trung Quốc
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Phước Đông, Tây Ninh
Quy mô  : 830.000 m2.
Đơn vị thi công : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO