skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY CHẤN SINH LONG AN

Chủ đầu tư           
  CÔNG TY TNHH CHẤN SINH LONG AN
Nhà thầu chính     
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ                   
  KCN Tân Đô, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Quy mô xây dựng
  2 nhà xưởng và 1 nhà kho, trong đó: nhà xưởng 1: 5000m2 ; nhà xưởng 2: 5000m2 ; nhà kho: 4500m2
Đơn vị thi công    
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

Back To Top