skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY MẶC ALLIANCE ONE APPARELL

Chủ sở hữu Tập đoàn Liberty – Thái Lan
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Giao Long, Bến Tre
Quy mô xây dựng : Diện tích 99.710 m2. Xưởng máy 13.000 m2, nhà nghỉ 900 m2, căn tin 1.600m2, bể nước ngầm 100 m3, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ khác: hệ thống thoát nước, đường nội bộ, hành lang nối, nhà xe, nhà bảo vệ.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO