skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY ẮC QUY PINACO ĐỒNG NAI

Chủ sở hữu Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam – Pinaco
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ KCN Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai
Quy mô xây dựng : 60.000 m2.
Đơn vị thi công : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top