skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


NHÀ MÁY ẮC QUY GS VIỆT NAM

Chủ sở hữu Tập đoàn GS – YUASA
Nhà thầu chính :
Địa chỉ KCN VSIP 1, tỉnh Bình Dương
Quy mô xây dựng : 60.000 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

Back To Top