skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG (DS2)

– CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

Chủ đầu tư
  CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM
Nhà thầu chính     
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ                   
  KCN Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Quy mô xây dựng
   23 304m2
Đơn vị thi công    
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top