skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


MỞ RỘNG NHÀ MÁY VINA TAK VIỆT NAM

Chủ sở hữu : Công ty TNHH Vina Tak Việt Nam
Nhà thầu chính
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quy mô xây dựng : Nhà xưởng 2300 m2, khu thể thao, nghỉ ngơi, hệ thống đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, phòng điện, trạm đặt máy biến áp, nhà LPG và các hạng mục phụ khác.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top