skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


KÝ TÚC XÁ NHÂN VIÊN CÔNG TY SAILUN VIỆT NAM

Chủ sở hữu Tập đoàn Sailun – Trung Quốc
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Phước Đông, Tây Ninh
Quy mô   28.000 m2
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top