skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN KÝ TÚC XÁ NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY VIỆT NAM

Chủ sở hữu Tập đoàn Shenzhou – Trung Quốc
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : KCN Phước Đông, Tây Ninh
Quy mô xây dựng : 03 nhà nghỉ chuyên gia với tổng diện tích sàn trên 30.000 m2
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Back To Top