skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


KHÁCH SẠN THE LUXE

Chủ sở hữu Siêu thị Điện máy Chợ Lớn
Nhà thầu chính :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ : Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô xây dựng : 1 tầng hầm, 10 tầng lầu, diện tích xây dựng 2.315 m2.
Đơn vị thi công :  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO