skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


KHÁCH SẠN CASAGRANDA

Chủ sở hữu | Casagranda
Nhà thầu chính |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | TP.HCM
Quy mô xây dựng | Khách sạn 6 tầng, 3000m2 sàn xây dựng
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top