skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


OFFICE BUILDING 159TQT

Chủ đàu tư | Ms. Dung
Nhà thầu chính |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | TP.HCM
Quy mô xây dựng | Office building 12 tầng, 4800m2 sàn xây dựng
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

 

Back To Top