skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


HỆ THỐNG PCCC – NHÀ MÁY GIẤY CHÁNH DƯƠNG

Chủ sở hữu |  Nhà máy giấy Chánh Dương
Nhà thầu chính |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ | KCN Mỹ Phước 1 – Bình Dương
Quy mô xây dựng | Hệ thống PCCC
Đơn vị thi công |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO