skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


OFFICE BUILDING 159TQT

Chủ đầu tư: Ms. Dung

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

Quy mô xây dựng: Office building 12 tầng, 4800m2 sàn xây dựng

Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

Hiện Trạng: Đang trong giai đoạn hoàn thành

Back To Top