skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


DỰ ÁN XÂY MỚI NHÀ MÁY THÉP SMC BR-VT

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư TM SMC 

Vốn đầu tư: 100 tỷ vnd

Tổng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tradeco

Khởi công ngày: 27/01/2021

Loại hình xây dựng: Xây mới nhà máy sản xuất máy móc

Địa điểm: Phú Mỹ II IP, Bà Rịa-Vũng Tàu

Diện tích đất: 40.000m2

Back To Top