skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


   NHÀ MÁY KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM

Chủ sở hữu   |
   Công Ty TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIET NAM
Nhà thầu chính   |
   Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ   |
   KCN Đồng An II – Bình Dương
Quy mô xây dựng   |
   Nhà kho + nhà xưởng 1.500 m2
Đơn vị thi công   |
   Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO