skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


   NHÀ MÁY KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM

Chủ đầu tư
 |  Công Ty TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIET NAM
Nhà thầu chính
 |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO
Địa chỉ
 |  KCN Đồng An II – Bình Dương
Quy mô xây dựng
 |  Nhà kho + nhà xưởng 1.500 m2
Đơn vị thi công
 |  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO

                     

 

 

 

Back To Top