skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


Công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ KHÍ THIẾT BỊ TRADECO (TRADECO EQUIPMENT)

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh máy móc xây dựng, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT TRADECO (TRADECO DECOR)

Lĩnh vực hoạt động: Trang trí nội thất; sản xuất và lắp dựng các loại cửa đi, cửa sổ nhôm kính, mặt dựng, trần vách thạch cao…

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GẠCH NAM VIỆT (NAVIS)

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất các loại gạch không nung…

Back To Top