skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


TRÚNG THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẤN SINH LONG AN

Đầu năm 2019, TRADECO trúng thầu dự án Nhà máy Chấn Sinh Long An. Một số thông tin về dự án:
_ Quy mô xây dựng: 2 nhà xưởng và 1 nhà kho, trong đó: nhà xưởng 1: 5000m2 ; nhà xưởng 2: 5000m2 ; nhà kho: 4500m2.
_ Dự án được xây dựng trên lô đất rộng 4 hecta.
_ Tiến độ xây dựng dự kiến: T1 – T9/2019.

Back To Top