skip to Main Content
088 823 25 27 | 086 830 35 37 (Chinese) info@tradeco.com.vn


BR-VT hủy bỏ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu vực tập trung các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch

BR-VT hủy bỏ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu vực tập trung các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vừa ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực tập trung các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành (nay là phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ).

Theo đó, tỉnh BR-VT cũng yêu cầu UBND thị xã Phú Mỹ (là chủ đầu tư) có trách nhiệm nộp lại Quyết định, hồ sơ (kèm theo bản vẽ quy hoạch) quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực nêu trên và liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết các thủ tục liên quan.

Đồng thời, có trách nhiệm tổ chức công bố công khai việc hủy bỏ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh BR-VT để người dân khu vực được biết.

Mạnh Cường

theo Báo Xây Dựng

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/br-vt-huy-bo-quy-hoach-ty-le-12000-khu-vuc-tap-trung-cac-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-hac-dich.html